SM-soutu-uistelu 2019

SM-soutu-uistelu kartta.jpg

 

Kaikuluotain sallittu.

Kuha 45 cm -> 42 cm

Hauki 45 cm -> 50 cm

 

Kutsu soutu-uistelun SM-kilpailuun 2019

Soutu-uistelun SM-kilpailut järjestetään Lieksassa 6.7.2019. klo 11.00 - 18.00 + siirtymä lopussa 30 min. Huom! Rauhoitus 2 vrk! Venekuntakohtaisen sarjan lisäksi palkitaan järjestäjien palkinnolla paras naisvenekunta sekä nuorten alle 18 v. venekunta. Kilpailukeskus sijaitsee Lomakylä Timitraniemessä (Timitrantie 25). Kaikilla 18 - 64 v. on oltava kalastonhoitomaksu v. 2019 maksettu. Kilpailuun ilmoittaudutaan sunnuntaihin 30.6. mennessä joko sähköpostitse sirpa.hukkanen@nurmeksenkalamiehet.fi tai osoitteella SM- Soutu/Sirpa Hukkanen, Jänönkuja 1 a 4, 75500 Nurmes. Osallistumismaksu on 40€/venekunta ja se maksetaan tilille FI44 5299 0120 0140 39 (Pohjois-Karjalan OP) ja kuittiin tulee laittaa merkintä ”SM-soutu” sekä osanottajien nimet. Jälki-ilmoittautuminen lähtöpaikalla kisa-aamuna klo 8.30 - 10.00. Lisätietoja: Kari Turunen p. 045 638 7411. Kutsu on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.vapaa-ajankalastaja.fi -> Kilpailut -> SM-kutsut.

 

SM-SOUTU-UISTELUN SÄÄNNÖT, soveltuvin osin Lieksa 6.7.2019

1 § Kilpailun nimi on Suomenmestaruus soutu-uistelukilpailu.

2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön valtuuttama jäsenjärjestö.

3 § Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville alan harrastajille.

4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Suomen mestaruus, joka voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.

5 § Kilpailussa noudatetaan näitä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Lisänä saattaa olla järjestäjien esittämiä ja uistelujaoksen hyväksymiä paikallisia ohjeita. (Ks. 13 § ja 16 § )

6 § SVK:n hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

7 § Kilpailu koostuu yhdestä loppukilpailusta.

8 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

9 § Kilpailijakokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

10 § Jokaisella 18 - 64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. Järjestäjät velvoitetaan tämä tarkastamaan.

11 § Kilpailuaika voi vaihdella järjestäjien esityksestä vuosittain.

12 § Kalastus tapahtuu soutaen vetouisteluna. Viehettä ei saa heittää, vaan se tulee laskea veteen. Takilan käyttö on kielletty.

13 § Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, kuha. Ahvenen alamitta on 25 cm (kerroin 2), hauen alamitta 45 cm (1), kuha 45 cm (3).

14 § Kalat punnitaan pyöreinä, välittömästi tainnutettuna ja verestettynä. Järjestäjä hylkää kilpailijan, joka tuo tainnuttamattoman ja verestämättömän kalan punnitukseen! Kalat tulee säilyttää veneessä mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa. Järjestäjä toimittaa jäät kilpailupaikalle. Kilpailukalat jäävät järjestäjälle.

15 §
Kilpailuparemmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painosta, kertoimella korjattujen pisteiden summana. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus suurimman yksittäisen kalan antamien pisteiden perusteella ja tämän jälkeen arvalla.

16 § Venekunta saa käyttää kilpailussa 4 vapaa kerrallaan pyynnissä. Kutakin vapaa kohden hyväksytään yksi viehe tai perho. Täkyraksin käyttö luonnollisen syötin kera on kielletty, mutta keinotekoisella vieheellä varustettuna sallittu. Ns. pikkuplaanarien käyttö on sallittu. Jokaisella kilpailuun osallistujalla on oltava pelastusliivit tai muu kelluntavaruste. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet.

17 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on kiinnitettävä veneen vasemmalle puolelle selvästi näkyville.

18 § Kilpailijoille jaetaan ennen kilpailua kilpailualueen kartat ja kilpailusäännöt, joihin venekunnan tulee tutustua.

19 § Kilpailijat eivät saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista venekuntaa, paitsi lähtöalueella, rantauduttaessa sekä hätätilanteessa.

20 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesillä liikkujia sekä ranta-asukkaita. Selvästi merkityt pyydykset tulee väistää 50 metrin etäisyydeltä.

21 § Venekunta on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.

22 § Järjestäjien määräämä osanottomaksu maksetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirroissa tulee ilmetä venekunnan nimet ja seura/ paikkakunta. Kipparin nimi on alleviivattava. Jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä lisämaksu.

23 § Kilpailusta taltioitu äänite- ja kuvamateriaalia saa tallentaja käyttää kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

24 § Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta ja protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on kilpailumaksun suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo ja sen päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

25 § Tuomarineuvoston valitsee SVK:n uistelujaosto.

26 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.


« Takaisin


 

Ajankohtaista
Soutu-uistelukilpailu Nurmeksen satamassa 21.7.2019 Lisää >>
SM-soutu-uistelun tulokset 6.7.2019 Lisää >>
SM-soutu-uistelu 2019 Lisää >>
Piirin onkicup III 16.6.2019 Lisää >>
Bomba pilkin tulokset Lisää >>
Ohjeistusta piiricupkisoihin 2019 Lisää >>
Huovisesta Pohjois-Karjalan vuoden 2018 Kalamies Lisää >>
©2019 Pohjois-Karjalan Vapaa-ajan kalastajapiiri - MMD Networks Oy